top of page

鹹蛋黃零食新搞作!😍
酥脆口感 + 鮮香鹹蛋黃味同曲奇嘅結合🤤簡直令人抵擋唔住!
最適合鹹蛋黃星人嘅你!

生酮鹹蛋黃曲奇 (8 件)

HK$78.00價格
bottom of page